Mateřská školka Slatiňany

Právě jste v části: Aktuálně v MŠ » Veřejné zakázky

Veřejné zakázky


VÝZVA zde.

DOPLNĚNÍ INFORMACÍ zde.

SPECIFIKACE zde.

SEZNAM PODDODAVATELŮ zde.

KUPNÍ SMLOUVA zde.

KRYCÍ LIST NABÍDKY zde.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET SLATIŇANY zde.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ zde.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE STŘETU ZÁJMŮ zde.

Ondřej Ludvík © 2012 This site is powered by CMS Made Simple version 1.10.2