Mateřská školka Slatiňany

Právě jste v části: Aktuálně v MŠ » Novinky

Novinky


AKTUALIZACE 29. 10. 2020 

 

Vážení rodiče,

v Motýlkové třídě byla Krajskou hygienickou stanicí v Chrudimi nařízena karanténa z důvodu pozitivního testu na Covid-19 u jednoho z dětí, a to do 1.11.2020, případně do doby, než budou mít zákonní zástupci potvrzení o negativním výsledku. Všichni rodiče, jejichž dětí se karanténa týká, byli ihned informování telefonicky a emailem obdrželi podrobné pokyny od KHS. 

Karanténa se týká i sedmi zaměstnanců MŠ.

Prosíme rodiče, kteří mají možnost si nechat dítě doma, aby tak učinili. Chybí nám personál nejen z důvodu karantény ale také z důvodu čerpání OČR na děti prvostupňové. Velice nám tím pomůžete udržet školu v provozu pro zaměstnané rodiče.

S ohledem na snížený počet zaměstnanců bude nutno co nejvíce spojovat třídy. Provoz mateřské školy je prozatím bez dalšího omezení. 

Velmi Vám děkuji za spolupráci a přeji všem pevné zdraví.

Mgr. Eva Tomišková, ředitelka MŠ

DLE NAŘÍZENÍ MZČR JE OD ČTVRTKA 10. 9. 2020 POVINNOST NOSIT ROUŠKY VE VŠECH VNITŘNÍCH PROSTORÁCH, TEDY I V MŠ - NEVZTAHUJE SE NA DĚTI A PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY. DODRŽUJTE TOTO NAŘÍZENÍ, BEZ ROUŠKY NEVSTUPUJTE DO MŠ.

S OHLEDEM NA VÝVOJ EPIDEMIOLOGICKÉ STIUACE V NAŠEM OKRESU JE OD PONDĚLÍ 14. 9. 2020 ZAJIŠTĚNO ODDĚLENÍ TŘÍD BUDOVY A a B. SPOJOVÁNÍ TŘÍD BUDE PROBÍHAT JEN V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH BUDOV.

OD PONDĚLÍ 19. 10. 2020 JSOU ZRUŠENY VŠECHNY AKCE, KDE JE NUTNÁ ÚČAST CIZÍCH OSOB (DIVADLA V MŠ, VÝLETY AUTOBUSEM). JAKMILE SE SITUACE ZLEPŠÍ A NÁŠ OKRES BUDE MIN. V ORANŽOVÉ BARVĚ, AKCE OBNOVÍME. INFO O SITUACI V NAŠEM OKRESU NAJDETE ZDE: Mapa stupňů pohotovosti ZDE

 

Ranní příchod do MŠ od 6.00 do 7.45hod. - poté se škola uzamyká a bude prováděna dezinfekce a úklid společných prostor před odchodem do jídelny na dopolední přesnídávku.

Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).

DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU - PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ OD 1. 9. DO ODVOLÁNÍ - ZDE. - NUTNO DODRŽOVAT


V týdnu od 26. do 30. 10 se Metoda dobrého startu nekoná.


S ohledem na vývoj epidemiologické situace

je termín zahájení "Angličtinky" odložen.


Kouzelnické představení odloženo na jaro.


V pátek 9.10.2020 děti v MŠ shlédnou kouzelnické představení.

První skupina od 9.00 hod a druhá skupina od 10.00 hod.

Těšíme se na nevšední, okouzlující zážitek.


Ve středu 30.9.2020 pojedeme se všemi dětmi

na výlet do Heřmanova Městce.

Shlédneme zde pásmo pohádek v místním Kině

a prohlédneme si historickou památku.

Prosíme připravte dětem

pití v uzaviratelné lahvi, pláštěnku

a vhodné oblečení.

Děkujeme.

Děti do MŠ přiveďte do 7.45 hodin.

 Předpokládaný návrat  je na oběd.


V úterý 22.9. v 8.00 hodin  děti ze Sluníčkové třídy půjdou na pěší výlet

do Zámeckého parku ve Slatiňanech.

Prosíme rodiče, aby dětem do batohu dali pití v uzaviratelné lahvi,

pláštěnku a na sebe vhodné oblečení do přírody.

Plánovaný návrat je na oběd.

Děkujeme.


Další náhradní hodina ANGLIČTINKY

pro děti navštěvující angličtinu v loňském školním roce

proběhne v úterý 22.9.2020 v 15.30 hod.

V pondělé 14.9. děti shlédnou zajímavou ukázku

ze života DRAVCŮ.

Akce se uskuteční na školní zahradě

v dopoledních hodinách.

Vážení rodiče, srdečně vás zveme

na Úvodní schůzku s rodiči,

která proběhne v prostorách MŠ

ve čtvrtek 10.9.2020 v 16.00 hodin.


Ondřej Ludvík © 2012 This site is powered by CMS Made Simple version 1.10.2