Mateřská školka Slatiňany

Právě jste v části: Aktuálně v MŠ » Novinky

Novinky


AKTUALIZACE 06. 05. 2021 

 

Vážení rodiče, dnes proběhl  první den v náhradních prostorách pro Kytičkovou, Motýlkovou a Sluníčkovou třídu. S radostí Vám můžeme oznámit, že dětem se náhradní prostory líbily. 

Pro usnadnění přesunu dětí po obědě jsme přistoupili ke změně, tzn. vyzvedávání dětí z Motýlkové a Kytičkové třídy bude probíhat v náhradních prostorách (ve společenském domě) v čase od 12.15-12.30hod. Aktualizovaný plán provozu školy zde. 

Pro telefonické omluvy dětí volejte na telefon vedoucí školní jídelny 466 566 796 po 7.00hod. V případě, že budete volat na čísla Sluníčkové, Kytičkové a Motýlkové třídy, budou hovory přesměrovány opět na vedoucí školní jídelny.

S ohledem na rekonstrukci školy bude pro vstup do budovy určena branka (jako doposud) a postranní vchod do jídelny (napravo od hlavního vchodu). Při pohybu na staveništi dbejte zvýšené opatrnosti. Děkujeme Vám za spolupráci.

 

----------------------------------------

Vážení rodiče,

Od pondělí 10. 5. 2021 začne rekonstrukce MŠ - budova B - Kytičková, Motýlková, Sluníčková třída. Děti z Pohádkové a Písničkové třídy, jídelna a kuchyň zůstávají v běžném provozu.

Od čtvrtka 6.5. 2021 budou děti z Motýlkové a Kytičkové třídy docházet do náhradních prostor v Tyršově ulici č.p. 287 Slatiňany (Společenský dům). V přízemí budou děti z Motýlkové třídy, v I. patře děti z Kytičkové třídy.

Děti ze Sluníčkové třídy budou docházet na dopolední provoz do Sokolovny do přísálí. Odpočívat budou v MŠ v Pohádkové třídě. Ke vstupu do přísálí využijte branku, a poté vstup do budovy ze zadní strany (směrem od školky).

Na oběd budou děti ze všech tříd docházet do MŠ. Vyzvedávání dětí po obědě bude probíhat v určeném čase. Prosíme o dochvilnost při vyzvedávání. Časový rozvrh pro vyzvedávání dětí zde.

Podrobnější informace k rekonstrukci zde:  úvodní informace; plán rekonstrukce.

Metoda dobrého startu bude probíhat do konce školního roku v dopoledních hodinách.

Vážení rodiče,  v kalendářním měsíci, v němž byl omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, dochází ke snižování školného o poměrnou část. Tím dochází k přeplatkům u většiny dětí (školného i stravného). Doporučujeme provést poslední pravidelnou platbu na červen (tzn. zaplatit školné v květnu) a poté přerušit trvalé příkazy. Školné za období letních prázdnin ve výši 480,-Kč bude hrazeno z přeplatků. Celkové vyúčtování za druhé pololetí (leden – srpen) bude provedeno v září. Pokud by peníze u jednotlivců chyběly, bude vás telefonicky kontaktovat vedoucí školní jídelny. 

Informace k zápisu do MŠ pro školní rok 2021/2022 zde: Přijímání dětí 

V pátek 4. 6. oslavíme s dětmi docházející do MŠ Den dětí. Program bude upřesněn.

V týdnu od 24. do 28. 5. se uskuteční BAREVNÝ TÝDEN:

modré pondělí

zelené úterý

červená středa

žlutý čtvrtek

černobílý pátek.

Dejte prosím dětem oblečení laděné do jednotlivých barev (postačí barevné tričko). I my pro děti připravíme aktivity s barvami.

Zároveň si děti ve spolupráci s učitelkami vymyslí barevná jídla, která nám paní kuchařky uvaří.

ROZLOUČENÍ SE ŠKOLKOU A PASOVÁNÍ NA ŠKOLÁKY

Vážení rodiče, v týdnu od 26. 4. do 30. 4. 2021 se uskuteční aktivity v rámci loučení se se školkou (před začátkem rekonstrukce) a pasování předškoláků a školáky:

Pondělí 26. 4. - soutěže pro předškoláky

Úterý 27. 4. - čarodějnické bubnování - prosíme o čarodějnické kostýmy

Středa 28. 4. malování na trička pro předškoláky - prosíme o přinesení bílých podepsaných triček do 26. 4.

Čtvrtek 29. 4. - slavnostní pasování předškoláků na školáky s programem i pro mladší děti (děti rodičů vybraných profesí)

Pátek 30. 4. - vystoupení předškoláků pro mladší děti - Školkový taneček.

Pasování školáků se bohužel uskuteční bez osobní přítomnosti rodičů. Ze všech akcí bude pořízen videozáznam.

20. 4. v 9.00hod se uskuteční focení předškoláků na školní tablo (netýká se dětí, které budou mít odklad školní docházky.

Sluníčková a Kytičková třída - prosíme o pěkné oblečení.

Motýlková třída - prosíme o pruhované tričko ve stylu námořníků + pěkné oblečení.

V týdnu od 22. do 26.2. se ve školce uskuteční MASOPUST, v rámci kterého ochutnáme i různé masopustní dobroty. Děti si mohou přinést masky.

Vážení rodiče, vyzvedněte si na své třídě Potvrzení o výši vynaložených výdajů, které využijete pro uplatnění slevy na dani.

Vážení rodiče, se souhlasem zřizovatele bude mateřská škola o letních prázdninách uzavřena v termínu

od 28. 6.  do 23. 7. 2021 - provoz bude obnovem v pondělí 26. 7. 2021

Milé děti v pátek 4.12. v dopoledních hodinách

nás ve školce navštíví

Mikuláš, anděl a čertík.

Těšíme se.

V úterý 1.12.2020 pojedeme s dětmi

 na výlet na hrad Rabštejn.

Prosíme, připravte dětem vhodné, teplé oblečení

do přírody a teplou obuv.

Do batůžku přibalte dobrůtku

 a pití v uzavíratelné lahvi.

Děti doveďte do MŠ do 7.45 hod,

návrat bude na oběd.

Děkujeme.


Vážení rodiče,

i přes zvýšená hygienická opatření,

si s dětmi prožijeme slavnostní rozsvěcení

vánočního stromečku, které se uskuteční ve čtvrtek 26.11.2020 v dopoledních hodinách bez účasti rodičů.

Z této akce pořídíme videozáznam, který vložíme na internetové stránky školy.

Prosíme vás o spolupráci. Přineste dětem do třídy bílé tričko větší velikosti.

Děkujeme

S ohledem na vývoj epidemiologické situace

je termín zahájení "Angličtinky" odložen.

Kouzelnické představení odloženo na jaro.

V pátek 9.10.2020 děti v MŠ shlédnou kouzelnické představení.

První skupina od 9.00 hod a druhá skupina od 10.00 hod.

Těšíme se na nevšední, okouzlující zážitek.

Ve středu 30.9.2020 pojedeme se všemi dětmi

na výlet do Heřmanova Městce.

Shlédneme zde pásmo pohádek v místním Kině

a prohlédneme si historickou památku.

Prosíme připravte dětem

pití v uzaviratelné lahvi, pláštěnku

a vhodné oblečení.

Děkujeme.

Děti do MŠ přiveďte do 7.45 hodin.

 Předpokládaný návrat  je na oběd.

V úterý 22.9. v 8.00 hodin  děti ze Sluníčkové třídy půjdou na pěší výlet

do Zámeckého parku ve Slatiňanech.

Prosíme rodiče, aby dětem do batohu dali pití v uzaviratelné lahvi,

pláštěnku a na sebe vhodné oblečení do přírody.

Plánovaný návrat je na oběd.

Děkujeme.

Další náhradní hodina ANGLIČTINKY

pro děti navštěvující angličtinu v loňském školním roce

proběhne v úterý 22.9.2020 v 15.30 hod.

V pondělé 14.9. děti shlédnou zajímavou ukázku

ze života DRAVCŮ.

Akce se uskuteční na školní zahradě

v dopoledních hodinách.

Vážení rodiče, srdečně vás zveme

na Úvodní schůzku s rodiči,

která proběhne v prostorách MŠ

ve čtvrtek 10.9.2020 v 16.00 hodin.

Ondřej Ludvík © 2012 This site is powered by CMS Made Simple version 1.10.2