Mateřská školka Slatiňany

Právě jste v části: Aktuálně v MŠ » Novinky

Novinky


NOVINKY K PROVOZU MŠ OD 1. 9. 2020 

Provoz MŠ od 6.00 do 16.30hod.

Ranní příchod do MŠ od 6.00 do 7.45hod. - poté se škola uzamyká a bude prováděna dezinfekce a úklid společných prostor před odchodem do jídelny na dopolední přesnídávku.

Organizace dne dle rozpisu:

Třída

Přesnídávka

Oběd

Čas pro vyzvedávání dětí po obědě

Postupné vstávání

        Svačina na třídách

Pohádková

8.00 - 8.20 na třídě

11.00 - 11.30 na třídě

11.30 - 12.00

do 14.15

13.30 - 14.30

Písničková

8.00 - 8.20

11.00 - 11.30

11.30 - 12.00

do 14.15

13.30 - 14.30

Sluníčková

8.20 - 8.40

11.30 - 11.55

11.55 - 12.20

do 14.15

13.30 - 14.30

Kytičková

8.40 - 9.00

11.55 - 12.20

12.20 - 12.45

do 14.30

14.00 - 14.50

Motýlková

9.00 - 9.20

12.20 - 12.45

12.45 - 13.00

do 14.30

14.00 - 14.50

--------------------------------

Provoz na jednotlivých třídách:

Třída

Provoz začíná

Provoz končí

Pohádková

v 6.00 hod

v 16.30 hod

Písničková

v 7.00 hod

v 15.30 hod

Sluníčková

v 7.00 hod

v 15.30 hod

Kytičková

v 6.45 hod

v 16.00 hod

Motýlková

v 7.00 hod

v 15.45 hodProvoz začíná v 6.00hod na Pohádkové třídě.

V 6.45hod. přechází děti  z Kytiček, Motýlků a Sluníček na Kytičkovou třídu.

Od 7.00 si odvádí učitelky děti z Motýlků, Sluníček a Písniček na svoje třídy.

 

V 15.30hod. končí provoz na Sluníčkové třídě, děti přechází do Kytičkové třídy.

V 15.45hod. končí provoz na Motýlkové třdě, děti přechází do Kytičkové třídy.

V 16.00hod. končí provoz na Kytičkové třídě, děti přechází do Pohádkové třídy.

 

V 15.30hod. končí provoz na Písničkové třídě, děti přechází do Pohádkové třídy.

Provoz končí v 16.30 na Pohádkové třídě.

V případě změny čtětě informační cedulky na komodě u vchodových dveří.

--------------------------------

Zvýšení cen stravného od školního roku 2020/21

Vzhledem k růstu cen potravin se od září 2020upravuje cena stravného takto:

 • Přesnídávka  8,-Kč
 • Oběd  21,-Kč ( 22,-Kč u dětí 7-letých)
 • Svačina  7,- Kč
 • Celkem   36,- Kč ( 37,-Kč u dětí 7-letých)

Zálohové platby se zvyšují následujícím způsobem:

 • celodenní 720,- Kč / u 7-letých 740,-Kč         
 • Za 7-leté se považuje dle vyhlášky o školním stravování dítě, které ve školním  roce dosáhne věku 7-mi let.

Cena školného ve školním roce 20/21 zůstává  390,- Kč                                                                                     

Předškoláci , tj. děti které do 31.8.2020 dovrší 5 let a děti s odkladem školní docházky školné neplatí.

--------------------------------

ANGLIČTINKA- DOKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Děti, které budou v září navštěvovat naši mateřskou školu,

budou mít náhradní hodiny angličtiny v září,

termíny budou upřesněny koncem srpna.

Nový kurz Angličtinky pro děti pro školní rok 2020/2021 začne od října 2020.

NOVINKY K PROVOZU MŠ DO 31. 8. 2020 

 

Platba stravného a školného na prázdniny (červenec, srpen) 2020

Úplata za školné za prázdniny je stanovena na 420,-Kč.

Vzhledem k tomu, že většina z vás nezrušila platbu na červen a dubnová platba zůstala nevyčerpaná, máte přeplatky na stravném i školném. Proto na prázdniny zrušte trvalé příkazy a neposílejte žádné peníze. Přeplatky budou zúčtovány k 31.8.a v průběhu září vráceny.

Další platba se uskuteční k 25.8. jako záloha na září, a to následovně: viz zvýšení cen stravného od šk. roku 20/21

 • 1110,- Kč celodenní
 • 720,-Kč celodenní bez školného 

--------------------------------

ANGLIČTINA - ZMĚNA

9.července je hodina angličtiny zrušena,

11. a 13. srpna se uskuteční již od 9.00 hodin v prostorách MŠ.

--------------------------------

Vážení rodiče,

v červenci a srpnu prosíme o vyzvedávání dětí, které jdou po obědě

v čase 11.30 až 11.50 hod - děti v Pohádkové třídě,

v čase 11.50 až 12.15 - děti v Písničkové třídě.

Děkujeme za pochopení.

--------------------------------

Vážení rodiče,

naše mateřská škola je po projednání se zřizovatelem otevřena od 5. 5. 2020. Otevření školy probíhá v návaznosti na vydaný manuál MŠMT.

Podmínky provozu jsou stanoveny v dodatku ke školnímu řádu. Před první návštěvou školy si jej přečtěte zde:

DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU - PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ OD 25. 5. DO ODVOLÁNÍ.

Čestné prohlášení ke stažení zde: ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Nejdůležitější organizační změny:

 • Provoz MŠ od 6.00 do 15.30hod.
 • Před vstupem do MŠ je povinnost každé dospělé osoby použít dezinfekci.
 • Dítě si doprovod převlékne a odvede do třídy, po předání ihned opouští budovu.
 • Při vyzvedávání dětí po obědě dodržujte časy, aby nedocházelo k hromadění osob v MŠ.
 • Při vyzvedávání dětí po odpolední svačině na zahradě školy již nebude umožněnt vstup do budovy školy z důvodu provádění desinfekce prostor.
 • Upozorňujeme, že MŠ mohou navštěvovat pouze děti zdravé. Buďte ohleduplní k ostatním. Děkujeme.
 • Upraveno je stravování a vyzvedávání dětí po obědě: 

Děkujeme Vám za dodržování stanovených podmínek. Věříme a těšíme se, že se v září sejdeme v plném počtu, a že si budeme užívat dění a akce v MŠ jako tomu bylo doposud.

Vážení rodíče, milé děti, obětaví zaměstnanci a všichni co fandíte naší škole,

přejeme vám pevné zdraví, hodně odpočinku, pohody, štěsí a krásné zážitky z prázdnin.

Děkujeme za přízeň a přejeme vám vše dobré v tomto roce.

Těšíme se na spolupráci v novém školním roce 2020/2021.

 Vážení rodiče,

se souhlasem zřizovatele bude MŠ o letních prázdninách 

uzavřena v termínu od 13.7. do 7.8. 2020.

 


Ondřej Ludvík © 2012 This site is powered by CMS Made Simple version 1.10.2