Mateřská školka Slatiňany

Právě jste v části: Aktuálně v MŠ » Novinky

Novinky


Rozhodnutí o přijetí naleznete na stránce  PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ 


II. kolo přijímacího řízení se uskuteční

ve středu 13. 06. 2018 od 7,00 do 16,00hod.

S sebou vyplněnou přihlášku, rodný list dítěte, občanský průkaz.

Každoroční fotografování tříd se uskuteční 23. května 2018 od 8 hodin.

Vážení rodiče, v termínu od 16. do 17. května 2018

proběhne sběr papíru,

  kontejner bude přistaven před mš.

Za spolupráci děkujeme. 

 

V pátek 25.5.2018 děti z Kytičkové třídy navštíví

EKOCENTRUM PALETA v Chrudimi. Zúčastní se projektu s názvem "Život ve vodě".

Akce se uskuteční v Městském parku v 8.30 hod., děti pojedou vlakem.

               Prosíme, dejte dětem vhodné oblečení. Děkujeme.     

                        

Ve středu 23.5. 2018 vystoupí děti z Kytičkové třídy

s pásmem písniče, říkadel a tanečků v DPS ve Slatiňanech.

V úterý 22.května 2018 pojedeme s dětmi z 2., 3., 4., a 5. třídy

na celodení školní výlet do FAJNPARKU v Chlumci nad Cidlinou.

 Od mš odjíždíme v 7.00 hod a předpokládaný návrat je v 15.00 hod.

Prosíme, připravte dětem do batužku svačinku,

pití v uzavíratelné lahvi a pláštěnku.

Dětem dejte vhodné oblečení. Děkujeme.

V pondělí 21.05. 2018 děti z Motýlkové a Sluníčkové třídy

navštíví EKOCENTRUM PALETA  v CHRUDIMI.

Zúčastní se projektu s názvem "Život ve vodě".

Akce se uskuteční v Městském parkuv 8.30 hod, děti pojedou vlakem.

Prosíme, dejte dětem vhodné oblečení.

Děkujeme.

Milé maminky a babičky, děti z jednotlivých tříd

si pro Vás připravily drobná pásma z písniček, básniček a tanečků,

na oslavu dne  maminek.

Srdečně jste zvány.


Sluníčková třída v úterý 15.5. v 15.15 hod.

Pohádková třída ve čtvrtek 17.5. ve 14.30 hod.

Písničková třída ve čtvrtek 17.5. v 15.15 hod.

Kytičková třída ve čtvrtek 17.5. v 15.30 hod.

V motýlkové třídě proběhne 24.5. od 14.30hod tvořivé odpoledne.

Ve středu 16. května pojedou děti z Pohádkové třídy na výlet.

Navštíví Babičin dvoreček v Licibořicích.

Dětem dejte batužek ,pití v uzaviratelné lahvi a popřípadě pláštěnku.

Odjezd autobusem v 8 hod a návrat na oběd.

Děkujeme.

Ve středu 25.dubna  nejstarší děti z 3.,4.,a 5. třídy 

 shlédnou
Taneční vystoupení ZUŠ Slatiňany,

v divadle Karla Pippicha v Chrudimi.

1.skupina odjede v 7.20 hod.

2.skupina odjede v 7.50 hod.

Návrat na oběd.

Prosíme, dejte dětem vhodné oblečení děkujeme.

Vážení rodiče,

tak jako každý rok se ve spolupráci s Lesní správou Nasavrky

uskuteční sázení stromečků v lese.

Sejdeme se v pondělí 23.dubna  v 16.30 hodin

u školícího střediska u Kochánovic.

Prosíme vezměte sebou motyky.

Uzenina na opékání bude zajištěna.

Děkujeme za pomoc.

Vážení rodiče, babičky a dědečkové, milé děti, 

srdečně Vás zveme v úterý 24.dubna od 15.30 hod  na zahradu MŠ

na akci s názvem PÁLENÍ ČARODĚJNIC.

Děti se proletí na košťatech, zabubnují a zazpívají.

Prosíme přibalte  si špekáčky , párečky, chléd , hořčici,....a další dobroty,

budeme opékat.

Těšíme se na společně strávené chvíle.

Prosíme připravte dětem jednoduché kostýmy čarodějnic a čarodějů. Děkujeme.

Vážení rodiče a milé děti,  srdečně Vás zveme do naší Mateřské školy

 na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ,

který se uskuteční ve čtvrtek 19.dubna od 9 do 16hodin.

Budoucí nový kamarádi se budou moci zapojit do her a činností

připravených ve třídách.

Těšíme se na Vás.

Ve středu 18. dubna nejstarší děti z 3.,4., a 5. třídy

navštíví HVĚZDÁRNU v Hradci Králové.

Odjíždět budeme v 6.45 hod, prosíme Vás o včasný příchod.

Dětem dejte vhodné oblečení a batůžek s pitím v uzavratelné lahvi.

Svačinu zajistíme v MŠ.  Děkujeme.


Ve čtvrtek 26. dubna se všechny děti zúčasní v MŠ

populárního bubnování. Začátek je v 9.00 hod.

Děti se v mš  zúčastní projektu EKOCENTRUM PALETA

s názvem "Včely".

9.4. v pondělí třída Kytiček, Sluníček.

10.4. v úterý třída Motýlků.

24.4.v úterý třída Písniček.

V mš 11.dubna v 8.00 hod proběhne " Jarní fotografování"

ke dni maminek a předškoláků na tablo.

Bližší informace na třídách.

Vážení rodiče, prosíme přiveďte v úterý 3.dubna děti do mš oblečené v MODRÉM.

Podpoříme tak den autismu. Děkujeme.


Vážení rodiče, zveme Vás v úterý 20. 3. 2018 od 16.00hod.  

na setkání s PhDr. Ivanou Machkovou psychožkou z Pedagogicko-psychlogické poradny,

která Vám poskytne mnoho zajímavých informací o školní zralosti.

Primárně určeno pro rodiče předškolních dětí.

Těšíme se na setkání s Vámi na Kytičkové třídě.

Vážení rodiče,

se souhlasem zřizovatele bude MŠ o letních prázdninách uzavřena

v období od 16. 7. do 10. 8. 2018.

Prázdninový provoz bude uskutečněn dle nahlášeného počtu dětí

od 6.15 do 16.00 hod.

K prázdninovém provozu se přihlaste do konce května na třídách.

Běžný provoz bude zahájen 3. 9. 2018, a to od 6.15 do 16.15hod.

Naše škola se ve čtvrtek 1. 3. 2018   zúčastní oblastního kola chrudimské Mateřinky 2018 v divadle K. Pippicha.

Předškolní děti vystoupí s programem Děti světa.

Předprodej vstupenek v divadle, v infocentru.

 

Ve středu 28. 2. 2018 pojedou předškoláci na zkoušku Mateřinky do divadla K. Pippicha. Odjezd v 8.15hod.

Ve čtvrtek 22. 2. 2018 začíná v MŠ taneční kroužek pro přihlášené děti.

Kroužek bude probíhat pravidelně každý čtvrtek od 15.30hodin na Sluníčkové třídě.

V pátek 23. 2. 2018 pojedou předškoláci do Divadla K. Pippicha v Chrudimi na divadelní představení  O Balynce. Odjezd v 9.15hod. Prosíme o pěkné oblečení.

Ve školce proběhne karneval, děti si mohou přinést kostým.

Písničková třída v týdnu od 12. do 16.2.

Pohádková a Kytičková třída v týdnu od 19. do 23. 2.

Motýlková a Sluníčková třída v týdnu od 26.2. do 2. 3.

Ve školce se uskuteční Canisterapie. V rámci karnevalu nás navštíví pejsek Mikeš.

Písničková třída12. 02. 2018

Pohádková  a Kytičková třída 20. 02. 2018

Sluníčková třída 26. 02. 2018

Motýlková třída 27. 02. 2018

Vážení rodiče, ve středu 14. 2. proběhne sběr papíru. Výtěžek bude použit na nákup zahradního prvku. Více info v MŠ. Budeme rádi, když nás podpoříte. Děkujeme.

Ve čtvrtek 8. 2. 2018 pojedeme s dětmi do lesa, kde se s panem lesním podíváme ke krmelci a budeme hledat zvířecí stopy. Také zvířátkům přivezeme usušené pečivo.

S sebou pouze teplé oblečení a pohodlnou obuv. Vyjíždíme po svačině, vracíme se na oběd.


Vážení rodiče, v únoru se s  dětmi pojedeme podívat do lesa za zvířatky.

Prosíme Vás o přinesení sušeného pečiva.

Vše proběhne  ve spolupráci s Lesní správou Nasavrky.

Přesný termín oznámíme,  předem děkujeme.


Nejstarší děti z mš navštíví Ekocentrum Paleta v Chrudimi

s programem "Krmítka".

1.skupina pojede v pondělí 29.1.

2. skupina pojede v úterý 30.1.

Odjezd je v 8.00 hod.


Ředitelka mateřské školy vyhlašuje dodatečný zápis do MŠ na školní rok 2017/2018.

Zájemci se dostaví v pondělí 15. 1. 2018 v 10.00hod. do ředitelny.

S sebou rodný list dítěte, občanský průkaz.


 Ve čtvrtek 11.ledna děti z Motýlkové třídy prožijí výšlap na Kočičí hrádek.

Odcházíme po svačině a vracíme se na oběd.

 Dejte dětem teplé sportovní oblečení. 

Prosíme, přidejte dětem do batůžku malou dobrůtku,

dle možností přidejte dobrůtku i pro zvířátka(mtkev, jablko,...)

Děkujeme. 


Važení rodiče v  lednu pokračují vodní hrátky v bazénu DDS.

Od 10.ledna začínají lekce lyžařského výcviku pro přihlášené děti v Hlinsku v Čechách.


Novoroční koncert paní Ryzové a její rodiny proběhne v mš 4. ledna od 9.00hodin.


 Vážení rodiče,

o vánočních prázdninách bude MŠ uzavřena od 23. 12. do 2.1. Opět otevřena bude od středy 3. 1.

Přejeme Vám krásné Vánoce, děkujeme za Vaši přízeň

a těšíme se na další spolupráci a setkání v roce 2018.

Kolektiv zaměstnanců MŠ.

  

Vážené a milé děti, rodičové, 

zveme Vás na vánoční vystoupení v úterý 19. 12 2017 od 15.30hodin v kostele sv. Martina,

kde děti vystoupí s pásmem vánočních koled a živým betlémem.

K organizaci:

Prosíme rodiče dětí ze třídy Pohádky, aby si své děti vyzvedli do 15.00hod, kdy bude MŠ uzavřena a převezli je do kostela. Pomůžete nám tak při přesunu, který by byl pro malé děti náročný.

Ostatní děti odchází na vystoupení se svými učitelkami ve 14. 30hod. (po svačině).

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na Vás.

V předvánočním čase pojedeme s dětmi na zámek Potštejn na Vánoční výstavu.

4. 12 pojedou děti z III. a V. třídy.

18. 12. pojedou děti z II. a IV. třídy.

Odjezd v 6.30 hodin, přijďte včas.

S sebou (batůžek, pitíčko v uzavíratelné láhvi, svačinu bereme s sebou).

12. a 13. prosince budou děti tvořit ze dřeva v rámci Dřevíčkové dílničky - Pilnáček.

V úterý 5. 12. 2017 návštíví děti ve školce v dopoledních hodinách Mikuláš s čertem.

Ve středu 6. 12. 2017 se v MŠ uskuteční Mikulášsko-vánoční zábavná show.

 

Rodiče a prarodiče dětí zveme na tvořivé vánoční odpoledne, které se ukusteční na třídách od 14.30hodin:

Kytičková třída v úterý 28.11.2017  (s sebou nůžky)

Sluníčková třída v pondělí 4. 12. 2017 (s sebou tavnou pistoli) 

Písničková a Motýlková třída ve čtvrtek 7.12.2017

Pohádková třída v úterý 12. 12. 2017

Srdečně Vás zveme na slavnostní rozsvícení vánoční stromu

před MŠ 30. 11. 2017 v 16. hodin.

 

 29.11.2017  "Vánoční fotografování v mš "   podrobnější informace získáte na třídách.

 

22.11.2017 děti shlédnou hudební pořad v mš "Zpívánky"  s obrázky Josefa Lady

(1.skupina od 9.hod a 2.skupina od 10.hod).

Ve středu 1. 11. 2017 jedeme s dětmi  (II., III., IV., V. třída) do Dýňového světa do Nové Vsi u Chotěboře.

Odjezd v 7.45hod. Přijďte do MŠ včas.

S sebou: batůžek, pitíčko v uzavíratelné láhvi, pláštěnku, sportovní oblečení a obuv. Svačinku bereme z MŠ.

Akce se ukusteční pouze za příznivého počasí.

V pondělí 30. 10 a v úterý 31. 10. odpadá plavání z provozních důvodů.

 Ve středu 25.10.2017 děti z Motýlkové třídy vystoupí s krátkým hudebním vystoupením v Sokolovně ve Slatiňanech.

Ondřej Ludvík © 2012 This site is powered by CMS Made Simple version 1.10.2