Mateřská školka Slatiňany

Právě jste v části: Aktuálně v MŠ » Novinky

Novinky


AKTUALIZACE 13. 9. 2020 

 

DLE NAŘÍZENÍ MZČR JE OD ČTVRTKA 10. 9. 2020 POVINNOST NOSIT ROUŠKY VE VŠECH VNITŘNÍCH PROSTORÁCH, TEDY I V MŠ - NEVZTAHUJE SE NA DĚTI A PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY. DODRŽUJTE TOTO NAŘÍZENÍ, BEZ ROUŠKY NEVSTUPUJTE DO MŠ.

S OHLEDEM NA VÝVOJ EPIDEMIOLOGICKÉ STIUACE V NAŠEM OKRESU JE OD PONDĚLÍ 14. 9. 2020 ZAJIŠTĚNO ODDĚLENÍ TŘÍD BUDOVY A a B. SPOJOVÁNÍ TŘÍD BUDE PROBÍHAT JEN V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH BUDOV.

Mapa stupňů pohotovosti ZDE

 

Ranní příchod do MŠ od 6.00 do 7.45hod. - poté se škola uzamyká a bude prováděna dezinfekce a úklid společných prostor před odchodem do jídelny na dopolední přesnídávku.

Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).

DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU - PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ OD 1. 9. DO ODVOLÁNÍ - ZDE. - NUTNO DODRŽOVAT

V pátek 9.10.2020 děti v MŠ shlédnou kouzelnické představení.

První skupina od 9.00 hod a druhá skupina od 10.00 hod.

Těšíme se na nevšední, okouzlující zážitek.


Ve středu 30.9.2020 pojedeme se všemi dětmi

na výlet do Heřmanova Městce.

Shlédneme zde pásmo pohádek v místním Kině

a prohlédneme si historickou památku.

Prosíme připravte dětem

pití v uzaviratelné lahvi, pláštěnku

a vhodné oblečení.

Děkujeme.

Děti do MŠ přiveďte do 7.45 hodin.

 Předpokládaný návrat  je na oběd.


V úterý 22.9. v 8.00 hodin  děti ze Sluníčkové třídy půjdou na pěší výlet

do Zámeckého parku ve Slatiňanech.

Prosíme rodiče, aby dětem do batohu dali pití v uzaviratelné lahvi,

pláštěnku a na sebe vhodné oblečení do přírody.

Plánovaný návrat je na oběd.

Děkujeme.


Další náhradní hodina ANGLIČTINKY

pro děti navštěvující angličtinu v loňském školním roce

proběhne v úterý 22.9.2020 v 15.30 hod.

V pondělé 14.9. děti shlédnou zajímavou ukázku

ze života DRAVCŮ.

Akce se uskuteční na školní zahradě

v dopoledních hodinách.

Vážení rodiče, srdečně vás zveme

na Úvodní schůzku s rodiči,

která proběhne v prostorách MŠ

ve čtvrtek 10.9.2020 v 16.00 hodin.


Ondřej Ludvík © 2012 This site is powered by CMS Made Simple version 1.10.2