Mateřská školka Slatiňany

Právě jste v části: Aktuálně v MŠ » Novinky

Novinky


AKTUALIZACE 2. 12. 2021 

 

Karanténa Sluníčková třída

Dětem, jejichž rodiče jsme telefonicky kontaktovali, je nařízena karanténa z důvodu kontaktu s pozitivní osobou. 

OČR vystavuje pediatr.

Pro děti s povinnou předškolní docházkou (předškoláci a odklaďáci), které budou chybět celý týden od 6. do 10. 12. 2021 jsme na stránku Distanční výuka vložili přípravu s názvem Už je tu zas vánoční čas. Více zde: Distanční výuka .


Karanténa je nařízena po dobu minimálně sedmi dnů, maximálně 14 dnů ode dne posledního kontaktu (30. 11. 2021) s pozitivně testovanou osobou, tj. minimálně do 7.12. 2021 včetně, maximálně do 14.12. 2021 včetně.  Délka karantény se řídí dle informací níže:

Osoby, kterým bylo nařízeno karanténní opatření, podstoupí v rozmezí 5. – 7. dne od posledního kontaktu (30.11.2021) s pozitivně testovanou osobou RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2.  Po obdržení negativního výsledku RT-PCR testu se u osob, které nejeví klinické příznaky onemocnění COVID-19, karanténní opatření ukončí, ale nejdříve po uplynutí sedmi dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, tj. karanténa trvá do 7.12. 2021 včetně.

Na základě negativního PCR testu, provedeného dříve než 5. den od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nelze karanténu ukončit.

V případě, že osoba v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, ukončí se karanténa této osoby, v případě, že nejeví klinické příznaky onemocnění COVID-19, po 14 dnech od posledního kontaktu, tj. karanténa bude trvat do 14.12. 2021 včetně.  V případě, že se v době nařízených karanténních opatření u osoby objeví klinické příznaky onemocnění COVID-19, je povinna podstoupit RT-PCR test.

Osoby, kterým bylo nařízeno karanténní opatření a nestihnou podstoupit RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 v rozmezí 5. – 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, mohou tento test podstoupit i v dalších dnech nařízeného karanténního opatření, tzn. 8. den a později.  Po obdržení negativního výsledku RT-PCR testu se u osob, které nejeví klinické příznaky onemocnění COVID-19, karanténní opatření ukončí.

O nařízení karantény informujte praktického lékaře pro děti a dorost. Dětského lékaře kontaktujte též v případě výskytu klinických příznaků/potíží.

 

Elektronická žádanka na RT-PCR test bude vystavena pracovníky externího call-centra v rámci trasovacího telefonického hovoru nebo v rámci vyplnění sebetrasovacího formuláře v systému chytré karantény. Zákonní zástupci dětí se následně dostaví s dětmi do laboratoře, která provádí vyšetření na Covid-19 (rodiče si sami rezervují termín ve vybraném odběrovém místě, přes webové stránky), kde bude při testu předložena kartička pojišťovny dítěte a sděleno jeho rodné číslo.  Laboratoř si žádanku vygeneruje sama ze systému již zadaných žádanek.

 

V době karantény je nutné:

1) zdržovat se pouze v místě bydliště a omezit styk s ostatními osobami;

2) sledovat svůj zdravotní stav, průběžně si měřit tělesnou teplotu (2x denně – ráno a večer), a při objevení se některého z klinických příznaků – zvýšená teplota (nad 37 °C) až horečka (nad 38 °C), kašel, dušnost, dýchací obtíže, bolest v krku, bolest hlavy, svalů, bolest kloubů, rýma, ztráta čichu nebo chuti, průjem, zvracení – oznámit tuto skutečnost neprodleně distanční formou
(tj. telefonicky/e-mailem), svému praktickému lékaři a řídit se jeho pokyny;

3) po dobu karantény

a) vykonávat činnosti, které jsou běžnou součástí života, tak, aby se riziko šíření infekčního onemocnění minimalizovalo – zejména přísně dodržovat pravidla osobní hygieny, provádět časté mytí rukou mýdlem a vodou, příp. používat dezinfekční prostředek na bázi min. 70% alkoholu, nebo dezinfekční prostředek s plně virucidním účinkem (tj. účinný i na viry) dle návodu na etiketě výrobku, používat výhradně papírové kapesníky na jedno použití, vyhnout se v mezích možností úzkému osobnímu kontaktu s ostatními osobami,

b) provádět průběžně ohniskovou ochrannou dezinfekci v domácnosti dezinfekčními prostředky s plně virucidním účinkem, a to dle návodu na etiketě výrobku.

 

Bezodkladnost výše uvedených opatření je důležitá z důvodu možného ohrožení zdraví širšího okruhu obyvatel infekčním onemocněním, neboť při nerespektování opatření by se osoba podezřelá z nákazy mohla stát zdrojem nákazy a mohla by sama infekční onemocnění dále šířit.

 

Vážení rodiče 

se souhlasem zřizovatele

bude MŠ uzavřena

o VÁNOČNÍCH PRÁZDNINÁCH od 23.12 do 31.12 2021

a

o LETNÍCH PRÁZDNINÁCH od 1.8. do 26.8.2022

Plánované divadelní představerní

VÁNOČNÍ DOBRODRUŽSTVÍ SKŘÍTKA ŠUBÍSTKA

je zřušeno. 

V pátek 3.12.2021 děti v jejich třídách navštíví 

Mikuláš, anděl a čertík.

Pro Pohádky a Písničky plánovaný program

SVĚT NESLYŠÍCÍCH V POHÁDCE

je přesunut na jarní měsíce.


ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme 

v úterý 30.11.2021 od 15.45 hod 

na tradiční rozsvěcení vánočního stromu, 

v rámci kterého děti vystoupí s tanečním vystoupením.

 

Těšíme se na společné prožití předvánočního času.

  

 

Ve středu 10.11.2021

nás navštíví zvířátka z OBORY ve ŽLEBECH.

Budeme poznávat jejich smysly.

Těšíme se.


Ve čtvrtek 21.10.2021 proběhne akce 

"Uspávání broučků".

S dětmi pojedeme do lesa.

Prosíme o vhodné oblečení a pití v uzaviratelné lahvi.

Odjezd od MŠ je v 8.00 hod a návrat na oběd.

   

V úterý 12.10.2021 začíná pro přihlášené předškoláky 

"ANGLIČTINKA"

Bližší informace vám poskytnou paní učitelky na třídách.

V říjnu pro přihlášené předškoláky 

začíná METODA DOBRÉHO STARTU 

bližší informace vám poskytnou paní učitelky na třídách.

V pondělí 11.10.2021 (pro přihlášené) začínají dětem

"Vodní hratky" v bazénu v DSS ve Slatiňanech.

Pondělí - Písničky a Sluníčka

Úterý - Motýlci

Pátek - Kytičky

Vážení rodiče,

srdečně Vás zneme ve čtvrtek 7.10.2021

na "Podzimní slavnost".

Shlédnete pásmo písniček a básniček.

Poté si s dětmi vyrobíme zápich do květináče.

Sejdeme se v 15.30 hod na školní zahradě.

(Při nepřízni počasí akce proběhne v Kytičkové třídě.)

Dle  hygienických požadavků na pořádání školních akcí

je nutné, aby jste v průběhu akce dodržovali požadované rozestupy

a po celou dobu akce použili respirátor.

Děkujeme za dodržování 

a těšíme se na setkání.

V úterý 5.10.2021 v dopoledních hodinách

děti v MŠ shlédnou divadelní pohádku " Žabí příběh".

 

Vážení,

zveme Vás na Den otevřených dveří v naší Mateřské škole, který se uskuteční v neděli 19. 9. 2021 od 9.00 do 12.00hod. u příležitosti oslav padesáti let výročí vzniku města Slatiňany.

Uvidíte zrekonstruované prostory školy a vybudovanou přírodní zahradu.

Vážení rodiče,

s radostí vám můžu oznámit, že máme za sebou rozsáhlou rekonstrukci školky. Práce byly dokončeny včas, podařilo se školku uklidit, vše nastěhovat zpátky, a proto bude provoz mateřské školy od 1. 9. 2021 probíhat v běžném režimu v budově MŠ na všech třídách.

V průběhu září budeme pracovat na výzdobě školy a z důvodu špatného technického stavu budou přibližně koncem září instalovány nové vnitřní vchodové dveře.

Nově bude instalován zabezpečovací systém v podobě vstupu na čipy jak pro zaměstnance, tak i pro vás rodiče.  Vstup na čipy bude umožněn v čase od 6.00 do 7.45hod, od 11.30 do 13.00hod. a od 14.30 do 16.30hod. V mezičasech budete pro vstup do MŠ využívat domovní zvonek. x

K dispozici Vám budou až tři čipy na dítě. Proto si promyslete, kolik čipů budete potřebovat. V průběhu prvního týdne v září se Vás budou na toto ptát Vaše paní učitelky a následně Vám budou čipy vydány.

Věřím, že si na nový systém přístupu do MŠ velmi rychle zvykneme a jako rodiče uvítáte výhody, které přináší např. zjednodušší vstup do školy, zajistí větší bezpečnost vašich dětí.

Přeji nám i Vám pohodový školní rok bez omezení a plný nejrůznějších aktivit, akcí a hlavně spokojených dětí.

Eva Tomišková, ředitelka školy

 

 

 

 

Ondřej Ludvík © 2012 This site is powered by CMS Made Simple version 1.10.2