Mateřská školka Slatiňany

Právě jste v části: Pro rodiče » Stravné

Stravné


V naší mateřské škole je dětem podávána pestrá, vyvážená a plnohodnotná strava. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin. Děti se stravují 3x denně. Pitný režim je pro děti zajišťován v průběhu celého dne pobytu dětí v MŠ ( ovocné a bylinkové čaje, vitamínové nápoje, ovocné šťávy, neperlivá voda apod.).


 Výše stravného

                                   Děti do 6 let/den          Děti do 7let /den

Přesnídávka                        8.- Kč                            8,- Kč

Oběd                                 20,- Kč                          21,- Kč

Odpolední svačina             7,- Kč                            7,- Kč

 

Platba obědů

Platbu provádějte příkazem na bankovní účet č. 2801573772/2010 vždy do 25. dne v měsíci na následující měsíc (na měsíc září nejpozději 25. 8. a na další měsíce stejně až do 25. května, kdy provedou platbu na červen).

Variabilním symbolem pro platbu je datum narození dítěte (formát – př. dítě narozené 1. 1. 2013 = 01012013), konstantní symbol 0558, do poznámky jméno dítěte.

Platbu stravného provádějte vždy s platbou školného, tj. 1090,- Kč (školné neplatí předškolní děti a děti s odkladem školní docházky).

 

 

Omlouvání dětí ze stravování a pobytu v MŠ

Omlouvání dětí ze stravování a pobytu v mateřské škole a jejich zpětné nahlašování, prosíme provádějte v ten den ráno od 7.30 do 8:00 hodin telefonicky na číslo dané třídy, popř. vedoucí školní jídelny v čase od 7.45hod.

 

Ondřej Ludvík © 2012 This site is powered by CMS Made Simple version 1.10.2