Mateřská školka Slatiňany

Právě jste v části: Pro rodiče » Stravné

Stravné


V naší mateřské škole je dětem podávána pestrá, vyvážená a plnohodnotná strava. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin. Děti se stravují 3x denně. Pitný režim je pro děti zajišťován v průběhu celého dne pobytu dětí v MŠ ( ovocné a bylinkové čaje, vitamínové nápoje, ovocné šťávy, neperlivá voda apod.).


 Výše stravného

                                   Děti do 6 let/den          Děti do 7let /den

Přesnídávka                        8.- Kč                            8,- Kč

Oběd                                 20,- Kč                          21,- Kč

Odpolední svačina             8,- Kč                            8,- Kč

                                                          

 

Zálohové platby:

 

- celodenní 720,- Kč / u 7-letých 740,- Kč

 

Za 7-leté se považuje dle vyhlášky o školním stravování dítě, které ve školním roce dosáhne věku 7-mi let.

 


 

Platba obědů

 

Platbu provádějte příkazem na bankovní účet č. 2801573772/2010 vždy do 25. dne v měsíci na následující měsíc (na měsíc září nejpozději 25. 8. a na další měsíce stejně až do 25. května, kdy provedou platbu na červen).

Variabilním symbolem pro platbu je trojciferné číslo vydané vedoucí školní jídelny, konstantní symbol 0558.

Platbu stravného provádějte vždy s platbou školného 1110,-Kč / (školné neplatí předškolní děti a děti s odkladem školní docházky).


Omlouvání dětí ze stravování a pobytu v MŠ

Omlouvání dětí ze stravování a pobytu v mateřské škole a jejich zpětné nahlašování, prosíme provádějte v ten den ráno od 7.30 do 7:45 hodin telefonicky na číslo dané třídy, popř. vedoucí školní jídelny v čase od 7.00 do 7.45hod.

 

Ondřej Ludvík © 2012 This site is powered by CMS Made Simple version 1.10.2