Mateřská školka Slatiňany

Právě jste v části: O nás » O školce

O školce


Mateřská škola Slatiňany, okres Chrudim je v provozu od roku 1976, kdy byla její kapacita 60 dětí. Postupně docházelo k rozšiřování školky až do současné podoby. Aktuálně ji může navštěvovat až 137 dětí.  od 1. 1. 2003 je samostatným právním subjektem a byla zřízena jako příspěvková organizace. Zřizovatelem školy je Město Slatiňany.

Školka je s celodenním provozem od 6.00 hodin do 16.30hodin.  Nachází se v klidnější části Slatiňan nedaleko vlakového nádraží.


Ve všech třídách prošly umývárny a WC rekonstrukcí. Všechny koupelny jsou nyní krásné a prosvětlené.

Objekt je obklopen prostornou zahradou se vzrostlými stromy. Na zahradě se nachází průlezky, pískoviště, kolotoč, skluzavka, prvky lanového parku, xylofon, klidová zóna s jezírkem a řada přírodních prvků.

K dispozici je dětem také brouzdaliště, které slouží k osvěžení v letních měsících. Voda v něm je vždy pravidelně vyměňována a bazén čištěn.


 Ve výchově a vzdělávání dětí:

- využíváme prvků tvořivé dramatiky, duchovní a smyslové výchovy, praktické zkušenosti, prožitkové učení, experimentování a projektové učení ve spojení s ročními obdobími;

- vycházíme z přímých zážitků dítěte, z jeho samostatné činnosti a individuální volby, dětské zvídavosti a potřebné touhy objevovat;

- dbáme, aby děti prožívaly uspokojení z úspěchu a překonávání překážek a aby sebe vnímaly jako schopného a plnohodnotného jedince, který je uznáván svým okolím;

- aby čas, prožitý v mateřské škole, byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života i vzdělávání;

- probouzíme v dětech aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat i odvahu ukázat, co všechno už samo umí, zvládne i dokáže.  

 

Našim cílem je:

- aby děti, které mateřskou školu opouštějí, byly skutečnou jedinečnou osobností vzhledem ke svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné,sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat;

- aby z dětí vyrůstali jedinci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotní nejen přijímat ale také dávat, schopni se dále rozvíjet, učit se všemu, co bude v životě potřebovat a aktivně čelit problémů, které život přináší.  

 

Zaměřujeme se na:

- harmonický rozvoj a zdraví dítěte, jeho pohodu a spokojenost;

- řeč dítěte, cvičíme jeho schopnosti a dovednosti, které mu usnadňují proces jeho dalšího rozvoje a učení;

- přispívání k elementárnímu dětskému chápání vývoje, pohybu a proměn, schopnosti přizpůsobit se;

- rozvíjení schopností dítěte přemýšlet a rozhodovat se, všechny poznávací a kreativní schopnosti, fantazii, zájmy a nadání;

- dávání možnosti poznávat takové hodnoty, jako je nedotknutelnost lidských práv, svoboda, rovnost všech lidí, soucítění se slabými a ohroženými, péče a pomoc druhým;

- v rozsahu dětských možností přispívání k předávání kulturního dědictví, jeho hodnot a tradic našeho národa.

 

Ondřej Ludvík © 2012 This site is powered by CMS Made Simple version 1.10.2