Mateřská školka Slatiňany

Právě jste v části: O nás » Režim dne

Režim dne


Celý denní režim je pružně přizpůsobován individuálním potřebám a zvláštnostem dětí i jejich aktuální potřebě. Učitelky se jim ve svém výchovně vzdělávacím působení plně věnují, volí klidný a trpělivý přístup. Děti tak mají čas si pohrát, rozvinout hru, dokončit ji i případně v ní pokračovat později. Jsou podněcovány k vlastní aktivitě, experimentování, k organizování činností, k hravému tvoření tak, aby pracovaly svým tempem.  S dětmi pracujeme individuálně, ve skupinkách i frontálně. Děti mají ke svému tvoření a hrám dostatek hraček, pomůcek a materiálů, které se učí samy si brát a připravovat, problémem je však u většiny z nich jejich úklid na své místo.

Respektujeme osobní soukromí dětí nejen při hygienických činnostech. Dle potřeby mají děti možnost činnosti jen pozorovat nebo se uchýlit do klidného koutku.  Pravidelně zařazujeme různé pohybové aktivity (zdravotně preventivní chvilky, ranní rozcvičky, pohybové hry, hudebně pohybové činnosti, tanečky, relaxace, jógové prvky, cvičení na nářadí, s náčiním). Snažíme se o vyvážený poměr spontánních a řízených činností. 

 
 

Organizace dne v MŠ:

06.15 - 16.15              provoz školky, ráno se děti scházejí na Kytičkové třídě

06.15 – 09.00              spontánní hry, individuální i skupinkové činnosti, jazykové chvilky, smyslové hry, cvičení

08.15 – 09.00              ranní hygiena, svačina

08.35 – 10.00              činnosti dětí řízené pedagogem, individuální a skupinová práce, přípravy na pobyt venku

09.10 – 12.05              pobyt venku, hygiena

11.00 – 12.05              oběd

11.30 – 14.20              odpočinek, klidové činnosti, individuální péče pedagogická, logopedická prevence 

13.45 – 14.30              postupné vstávání, odpolední svačina

14.30 -  16.15              zájmové činnosti, spontánní hry, individuální a skupinové činnosti, jazykové chvilky

                   


Aktivity ve školním roce 2018/2019

Plavání

Pondělí - Motýlci

Úterý - Sluníčka

Pátek - Kytičky

Odchod z MŠ je v 9 hod.

S sebou: batůžek, plavky, ručník, děvčata hřebínek. Odcházíme po svačině, vracíme se na oběd.

 

 

 

Povinné předškolní vzdělávání pro děti, které do 31.8. dovršily 5 let, se uskutečňuje v době od 8:00 do 12:00 hod.

Docházka do MŠ je do 8:00 hod. Poté se školka z bezpečnostních důvodů zamyká. Do školky je třeba chodit včas, neboť pozdními příchody je narušována činnost na třídách a bezpečnost dětí.

Omluvy dětí z docházky do MŠ provádějte v čase od 7.30 do 8.00 telefonicky na číslo dané třídy.


Ondřej Ludvík © 2012 This site is powered by CMS Made Simple version 1.10.2