Mateřská školka Slatiňany

Právě jste v části: O nás » Režim dne

Režim dne


Celý denní režim je pružně přizpůsobován individuálním potřebám a zvláštnostem dětí i jejich aktuální potřebě. Učitelky se jim ve svém výchovně vzdělávacím působení plně věnují, volí klidný a trpělivý přístup. Děti tak mají čas si pohrát, rozvinout hru, dokončit ji i případně v ní pokračovat později. Jsou podněcovány k vlastní aktivitě, experimentování, k organizování činností, k hravému tvoření tak, aby pracovaly svým tempem.  S dětmi pracujeme individuálně, ve skupinkách i frontálně. Děti mají ke svému tvoření a hrám dostatek hraček, pomůcek a materiálů, které se učí samy si brát a připravovat, problémem je však u většiny z nich jejich úklid na své místo.

Respektujeme osobní soukromí dětí nejen při hygienických činnostech. Dle potřeby mají děti možnost činnosti jen pozorovat nebo se uchýlit do klidného koutku.  Pravidelně zařazujeme různé pohybové aktivity (zdravotně preventivní chvilky, ranní rozcvičky, pohybové hry, hudebně pohybové činnosti, tanečky, relaxace, jógové prvky, cvičení na nářadí, s náčiním). Snažíme se o vyvážený poměr spontánních a řízených činností. 

 
 

Organizace dne v MŠ:

06.00 - 16.30              provoz školky, ráno se děti scházejí na Pohádkové třídě

06.00 – 10.00              spontánní hry, individuální i skupinkové činnosti, jazykové chvilky, smyslové hry, cvičení

08.15 – 09.30              ranní hygiena, svačina

08.35 – 10.00              činnosti dětí řízené pedagogem, individuální a skupinová práce, přípravy na pobyt venku

09.00 – 12.00              pobyt venku, hygiena

11.00 – 12.45              oběd

11.30 – 14.30              odpočinek, klidové činnosti, individuální péče pedagogická, logopedická prevence 

13.30 – 14.50              postupné vstávání, odpolední svačina

14.30 -  16.30              zájmové činnosti, spontánní hry, individuální a skupinové činnosti, jazykové chvilky.

          

 

Organizace dne jednotlivých tříd:

 

Třída

Přesnídávka

Oběd

Čas pro vyzvedávání dětí po obědě

Postupné vstávání

        Svačina na třídách

Pohádková

8.00 - 8.20 na třídě

11.00 - 11.30 na třídě

11.30 - 12.00

do 14.15

13.30 - 14.30

Písničková

8.00 - 8.20

11.00 - 11.30

11.30 - 12.00

do 14.15

13.30 - 14.30

Sluníčková

8.20 - 8.40

11.30 - 11.55

11.55 - 12.20

do 14.15

13.30 - 14.30

Kytičková

8.40 - 9.00

11.55 - 12.20

12.20 - 12.45

do 14.30

14.00 - 14.50

Motýlková

9.00 - 9.20

12.20 - 12.45

12.45 - 13.00

do 14.30

14.00 - 14.50

 


 


 


 


 


 


Provoz na jednotlivých třídách:

 

Třída

Provoz začíná

Provoz končí

Pohádková

v 6.00 hod

v 16.30 hod

Písničková

v 7.00 hod

v 15.30 hod

Sluníčková

v 7.00 hod

v 15.30 hod

Kytičková

v 6.45 hod

v 16.00 hod

Motýlková

v 7.00 hod

v 15.45 hodProvoz začíná v 6.00hod na Pohádkové třídě.

V 6.45hod. přechází děti  z Kytiček, Motýlků a Sluníček na Kytičkovou třídu.

Od 7.00 si odvádí učitelky děti z Motýlků, Sluníček a Písniček na svoje třídy.

 

V 15.30hod. končí provoz na Sluníčkové třídě, děti přechází do Kytičkové třídy.

V 15.45hod. končí provoz na Motýlkové třdě, děti přechází do Kytičkové třídy.

V 16.00hod. končí provoz na Kytičkové třídě, děti přechází do Pohádkové třídy.

 

V 15.30hod. končí provoz na Písničkové třídě, děti přechází do Pohádkové třídy.

Provoz končí v 16.30 na Pohádkové třídě.

V případě změny čtětě informační cedulky na komodě u vchodových dveří.


Aktivity ve školním roce 2020/2021

Plavání

Pondělí - Sluníčka, Písničky

Úterý - Kytičky

Pátek - Motýlci

Odchod z MŠ je v 9 hod.

S sebou: batůžek, plavky, ručník, děvčata hřebínek. Odcházíme po svačině, vracíme se na oběd.

 

Metoda Dobrého startu pro předškolní děti

Pondělí od 15.00 do 15.45hod - Sluníčka

Čtvrtek od 11.30 do 12.15hod - Motýlci

 

Angličtinka pro předškolní děti

Úterý od 15.30 hod na Sluníčkové třídě

 

Povinné předškolní vzdělávání pro děti, které do 31.8. dovršily 5 let, se uskutečňuje v době od 8:00 do 12:00 hod.

Docházka do MŠ je do 7:45 hod. Poté se školka z bezpečnostních důvodů zamyká. Do školky je třeba chodit včas, neboť pozdními příchody je narušována činnost na třídách a bezpečnost dětí.

Omluvy dětí z docházky do MŠ provádějte v čase od 7.30 do 7.45 telefonicky na číslo dané třídy nebo od 7.00 do 7.45hod u vedoucí školní jídelny.


Ondřej Ludvík © 2012 This site is powered by CMS Made Simple version 1.10.2