Mateřská školka Slatiňany

Právě jste v části: O nás » Aktivity

Aktivity


 

Činnost v MŠ


Logopedická prevence

V naší školce máme program logopedické prevence s názvem "Mluvíme s radostí a úsměvem, do kterého jsou zapojeny všechny děti a všechny pedagogické pracovnice. Důraz klademe na pravidelné provádění fonačních, artikulačních a dechových cvičení, které podporují u dětí správný rozvoj řeči. Za tímto účelem pořizujeme nejrůznější logopedické pomůcky, které nám v prevenci logopedických vad u dětí mohou pomoci, zároveň se paní učitelky v této oblasti neustále vzdělávají.


Metoda dobrého startu

Metoda dobrého startu je určena pro děti od 5-ti let. Cílem je usnadnit budoucím prvňáčkům vstup do základní školy pomocí této metody. Má velmi dobrý vliv na celkový rozvoj dětí, samozřejmě s ohledem na jejich individuální možnosti a schopnosti.  Rozvíjí smyslové vnímání a motorické schopnosti.
Metoda dobrého startu je metodou motoricko – akusticko – optickou. Všechny tři složky na sebe navazují a vytvářejí tak cvičení pohybová, pohybově – sluchová a pohybově – sluchově – zraková. Soubor tvoří jednoduché grafické předlohy, které jsou uspořádány podle stupně obtížnosti. Každý grafický vzor doprovází pečlivě vybraná písnička. Rytmus písně je shodný se strukturou daného vzoru.
 

Hudební činnosti

Snažíme se vést děti k hudbě, proto je každá třída vybavena hudebními nástroji, jež umožňují u dětí podporovat rozvoj fantazie, rytmu, smyslu pro cit a hudbu. Také dětem zprostředkováváme nejrůznější setkání s hudebníky.

 


 Plavecké hrátky

Starší děti mají možnost účastnit se vodních hrátek v Domě sociálních služeb ve Slatiňanech, kde mají k dispozici vyhřívaný rehabilitační bazén. Zábavnou formou se seznamují s vodou a zbavují strachu. Získávají i základy k plavání.

 

 

Divadelní představení

Pravidelně do měsíčních akcí zařazujeme divadelní představení, kdy nás herci navštíví ve školce, nebo se my rozjedeme za nimi do divadla. Navštěvujeme také muzea a nejrůznější výstavy.

 

Spolupráce s rodiči

Protože nám záleží na vztazích a spolupráci s rodiči, pořádáme společná setkání v průběhu celého školního roku. Setkáváme se v rámci zahájení školního roku, tvořivých dílniček zaměřených na podzimní, vánoční či velikonočí tvoření. Děti si pro rodiče připravují nejrůznější besídky v rámci Vánoc, dne matek, čarodějnic. V červnu pak společně všichni oslavujeme konec školního roku.

 

Enviromentální výchova

Součástí environmentální výchovy dětí v naší Mateřské škole je i zapojení dětí do třídění odpadu a sběru druhotných surovin.  Děti se  přirozenou metodou učí třídit odpady a tak získávají cenný životní návyk. V naší školce sbíráme papír, víčka od plastových lahví a hliník. U vchodu do MŠ jsou umístěny boxy na víčka z PET lahví a hliník. 3x ročně vyhlašujeme sběr papíru, kdy je ke škole přistaven kontejner. Díky ochotě rodičů a snaživosti dětí se nám daří získat sběrem hliníku čátku, která je následně použita na nákup pomůcek pro vzdělávání dětí, a sběrem papíru částku, která je vždy určena na předem určený zahradní prvek.  

 

Aktivity v přírodě

Snažíme se také u dětí podporovat vztah k přírodě, ke zvířatům. Společně tedy třídíme odpad, uskutečňujeme výlety do přírody, spolupracujeme s Lesy ČR, starší děti jezdí do Ekocentra Paleta v Chrudimi. Sbíráme nejrůznější přírodniny a podporujeme děti v tom, aby svoji fantazii rozvíjeli právě při tvoření s nimi. Ve třídě Motýlků se děti starají o rybičky a se zájmem pozorují život v akváriu.

Canisterapie

Děti se účastní programu Canisterapie s pejskem Mikešem a Eliškou. Při společných setkáních se zaměřujeme nazískávání povědomí o vývoji a péči o psa, jeho výcviku, správném chování ke psu, učíme se správné obraně před útokem psa. DS pejsky provádíme nejrůznější sportovní aktivity, kdy děti zdolávají překážky, nebo naopak ze svého těla překážky vytvoří a ty pak pejskové překonávají.Kroužky

Angličtinka

Tento kroužek je určen dětem předškolního věku, v rámci kterého se děti hravou formou učí základům angličtiny. Do výuky jsou zařazovány pohybové aktivity, práce s hudbou, taneční a pohybová průprava, lehká jóga, paměťové hry a fonetická cvičení, logopedické prvky pro správný nácvik výslovnosti. Využívány jsou výukové materiály COOKIE and FRIEND – od Oxford Publishing.

 

Lyžařský výcvik

Starší děti mají možnost využít nabídky lyžařské a snowbordové školy Ski Fanatic. Výuka probíhá v zimních měsících ve skiareálu v Hlinsku v Čechách pod dohledem zkušených instruktorů. Dopravu zajišťuje pořadatel tohoto kurzu. Spolu s dětmi se akce účastní i jedna z našich učitelek, která dětem bude pomáhat při oblékání, wc i jako psychická podpora.

 

Kurz in-line bruslení

Starší děti mají možnost přihlásit se na kurz in-line bruslení, který organizuje lyžařská a snowbordová škola Ski Fanatic. Výuka probíhá na hokejbalovém hřišti nebo v hokejové hale na in-line ploše Športovišť města Chrudim, dle aktuálního počasí. Začátečníci se naučí základním pohybům na kolečkových bruslích, pokročilí se budou učit náročnější prvky jízdy na kolečkových bruslích. Výuka probíhá podle nejnovějších trendů ve výuce in-line bruslení formou hry za využití velkého množství pomůcek.

 

Pravidelně se opakující akce:

Září

Schůzka s rodiči

Podzimní opékání


Říjen

Výlet do lesa ve spolupráci s Lesní správou Nasavrky - uspávání broučků

Oslava svátku "Den stromů"

Podzimní brigáda na zahradě

 

Listopad

Rozsvěcení vánočního stromu

Výukový program ekocentra Paleta

 

Prosinec

Čert a Mikuláš

Vánoční jarmark

Dřevíčková dílnička

 

Leden

Výukový program ekocentra Paleta

 

Únor

Karneval


Březen

Měsíc knihy

Výlet do Tonga HK

Přednáška o školní zralosti pro rodiče

Návštěva 1. tříd

Jarní, velikonoční jarmark


Duben

Den Země

Planetárium HK

Pálení čarodějnic

Den otevřených dveří v MŠ

Jarní brigáda 

 

Květen

Oslava svátku "Den matek"

Oslava svátku "Den rodiny"

Výukový program ekocentra Paleta

 

Červen

Oslava svátku "Den dětí"

Výlet do lanového parku PU

Zmrzlina v cukrárně

Oslava svátku "Den otců"

Focení dětí

Rozloučení se školním rokem a pasování předškoláků na školáky

Ondřej Ludvík © 2012 This site is powered by CMS Made Simple version 1.10.2