Mateřská školka Slatiňany

Právě jste v části: O nás » Projekty » Personální podpora

Personální podpora


Projekt (název, registrační číslo):

Personální podpora - Mateřská škola Slatiňany, okres Chrudim,

Švermova  693, 538 21 Slatiňany

/CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002800

Výše podpory – 501399,00 Kč

 

„Tento projekt je spolufinancován EU“.

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 9. 2016

Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 8. 2018

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

 

Projekt je zaměřen napersonální podporu v MŠ a sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)

 

Cílem projektu je personální posílení o školního asistenta a chůvu, kteří pomohou při společném vzdělávání dětí, profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání a vzájemného setkávání a sdílení zkušeností

 

Vybrané aktivity:

Školní asistent - personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je umožnit vznik dočasné pracovní pozice školního asistenta. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem. Školní asistent poskytuje základní nepedagogickou podporu při spolupráci s rodiči a individuální péči o děti, pomáhá se sebeobsluhou a zvládáním společných pravidel ve třídě.

 

Chůva – personální podpora MŠ                                                                                                                                       

Cílem této aktivity je umožnit vznik dočasné pozice chůvy. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období  poskytnout větší podporu dětem dvouletým.  Chůva poskytuje základní nepedagogickou podporu při individuální péči o děti, pomáhá s jejich adaptací, sebeobsluhou a zvládáním společných pravidel ve třídě.

 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)

Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

 

 

 

Ondřej Ludvík © 2012 This site is powered by CMS Made Simple version 1.10.2