Mateřská školka Slatiňany

Právě jste v části: O nás » Projekty » Projekt Šablony

Projekt Šablony: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009595


Projekt (název, registrační číslo):

Personální podpora - Mateřská škola Slatiňany, okres Chrudim,

Švermova  693, 538 21 Slatiňany

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009595

Výše podpory – 619.466,00 Kč

 

„Tento projekt je spolufinancován EU“.

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 9. 2018

Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 8. 2020

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

 

Projekt je zaměřen na personální podporu v MŠ. 

Cílem projektu je personální posílení o školního asistenta a chůvu, kteří pomohou při společném vzdělávání dětí.

 

Vybrané aktivity:

Školní asistent - personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je umožnit vznik dočasné pracovní pozice školního asistenta. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem. Školní asistent poskytuje základní nepedagogickou podporu při spolupráci s rodiči a individuální péči o děti, pomáhá se sebeobsluhou a zvládáním společných pravidel ve třídě.

 

Chůva – personální podpora MŠ                                                                                                                              

Cílem této aktivity je umožnit vznik dočasné pozice chůvy. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období  poskytnout větší podporu dětem dvouletým.  Chůva poskytuje základní nepedagogickou podporu při individuální péči o děti, pomáhá s jejich adaptací, sebeobsluhou a zvládáním společných pravidel ve třídě.

 

 

Ondřej Ludvík © 2012 This site is powered by CMS Made Simple version 1.10.2