Mateřská školka Slatiňany

Právě jste v části: Aktuálně v MŠ » Distanční výuka

Distanční výuka


Distanční vzdělávání našich předškoláků

Od 1. 9. 2020 mají mateřské školy povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem (domácí vzdělávání) dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Distančně se vzdělává z důvodu krizových či mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény, kdy není možná osobní přítomnost většiny (více než 50%) předškoláků z MŠ.

Škola nemá povinnost distančně vzdělávat v případě:

• že ředitel školy rozhodne o omezení nebo přerušení provozu;

• že je dětem nařízena karanténa, ale nejde o většinu třídy, a to i v případě, kdy se v jiných třídách té samé školy vzdělávání distančním způsobem poskytuje;

• že jsou děti nepřítomné z jiného důvodu (např. nemoc).

Děti, kterým není omezena osobní přítomnost ve škole, se nadále vzdělávají prezenčním způsobem.

 Způsob realizace distančního vzdělávání

U dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, je distanční výuka založena na komunikaci učitele a rodičů, doplněné o občasný přímý kontakt učitele s dítětem. Těžiště vzdělávání spočívá především v inspirativních tipech na společné aktivity dětí a rodičů v domácím prostředí, na tvoření, čtení, didaktické hry, pohybové aktivity, společný poslech hudby atd. Vzhledem k věku je dostačující, pokud učitelé prostřednictvím domluvené komunikační platformy (případně papírovou formou) předávají jednou týdně rodičům tipy na tematicky zaměřené aktivity vhodné pro domácí prostředí.

Absence dětí

Omlouvání absence je obdobné jako při prezenční výuce. V případě nepřítomnosti dítěte je zákonný zástupce povinen informovat školu o nepřítomnosti dítěte telefonicky nebo dle možností osobně ve škole. Po návratu do MŠ je zákonný zástupce povinen omluvit absenci dítěte delší než 10dní do konzultačního listu u třídní učitelky.

Konzultace

V případě, že potřebujete konzultovat s třídními učitelkami pokroky Vašich dětí, kontaktujte třídní učitelku telefonicky na číslo dané třídy, v případě uzavření MŠ napište svoji žádost o konzultaci na email: ms.slatinany@seznam.cz.

 

PODKLADY PRO DISTANČNÍ VÝUKU

 

Sluníčková třída

 

Od 6. do 10. 12. 2021  Už je tu zas vánoční čas

 

Doporučení pro domácí výuku

  • pracovní listy vytiskněte a rozložte si jejich vypracování do celého týdne
  • dítě se zadáním seznamte, vysvětlete mu úkol a ujistěte se, že zadání porozumělo
  • dbejte na správné držení tužky a správné sezení dítěte u stolu, více zde: http://www.jak-spravne-psat.cz/priklad-spravneho-a-spatneho-psani/
  • vypracované pracovní listy si děti založí do portfolií po návratu do MŠ

 

 

Ondřej Ludvík © 2012 This site is powered by CMS Made Simple version 1.10.2